+30
W trakcie analizy

Formularz kontaktowy - ulepszenia

Anonim 2 lat temu w Kreator Ostatnio zmodyfikowane przez WebWave 1 rok temu 5

Bardzo przydatne byłoby rozwinięcie możliwości edycji formularza kontaktowego tak, aby móc przystosować go np. do personalizowania produktów (jako coś w rodzaju kreatora produktu). Np. aby w opcji "wielokrotny wybór" była możliwość posortowania opcji w kilka równoległych kolumn - aby możliwe było zamiast opisu dodać zdjęcia jako kafelki do wyboru np. koloru produktu w formularzu.

W trakcie analizy
+1

Mi brakuje opcji w formularzu aby wielokrotny wybór był w poziomie. Np. tworząc skalę od 1-10 by liczby od 1-10 nie były usytuowane przy polach wyboru w pionie co zabiera dużo miejsca na stronie i psuje estetykę, lecz w poziomie. 

To jest ciekawy pomysł. Dzięki.

W trakcie analizy

To jest dość pokrętnie opisane, ale jest tu kilka ciekawych pomysłów. 

Głosujmy.