0

W FORMULARZU dodać możliwość korelacji między rozwijalnymi polami wyboru

Jacek Pływaczewski 1 miesiąc temu 0

W formularzu są np 2 pola rozwijalne z opcjami do wyboru.

W polu pierwszym opcjami są np. kierunki nauczania zawodów - X możliwości,

a w polu drugim są np 3 tryby nauczania: dzienny, stacjonarny i zaoczny.

Jednakże nie wszystkie kierunki nauczane są we wszystkich 3-ch trybach. 

Niektóre kierunki nauczane jest tylko w 1, a niektóre w 2 trybach, a są i nauczane w 3 trybach

Chodzi o to, aby osoby rejestrujące się do nauki w szkole nie miały możliwości zapisania się na kierunek w

trybie, który dla wybranego kierunku nie jest prowadzony (np.jeśli nie naucza się na tym kierunku w trybie zaocznym, to opcja "zaoczny" nie powinna być dostępna do wyboru dla tego akurat kierunku).

Najlepiej zrobić tak, że po wskazaniu w pierwszym polu interesującego kierunku zostaje ograniczona

możliwość dokonania wyboru z drugiego pola wyłącznie spośród trybu nauczania przewidzianych dla wskazanego wcześniej kierunku.