0

Rodzaje kształtów geometrycznego

Anonim 3 miesięcy temu w Kreator 0

Dzień dobry! Jestem ważny niesłyszący!

Wyjaśnię wspierać Ci odpowiedź na grafiki wektorowej,że:

1.Figura - kształt ciała ludzkiego, a zbiór punktów na płaszczyźnie lub w przestrzeni

2.Krzywa - pojęcie geometryczne będące uogólnieniem pojęcia linii

3.Trójkąt - figura geometryczna złożona z trzech punktów płaszczyzny nie leżących na jednej prostej oraz z trzech odcinków prostoliniowych łączących te punkty (tutaj zdjęcia na załączniki) 

4.Sześciokąt - wielokąt o sześciu kątach,a kształt zbliżony do sześciokąta; też: przedmiot tego kształtu

5.Gwiazda - przedmiot o wielu ramionach rozchodzących się promieniście z jednego punktu (tutaj zdjęcia) 

6.Kąt - część płaszczyzny ograniczona przez dwie półproste wychodzące z jednego punktu

7.Ścieżka - wąski pas ziemi wydeptany przez ludzi lub zwierzęta albo specjalnie przygotowany dla pieszych

8.Poligon - w miernictwie: obszar ograniczony liniami prostymi

9.Głębia - duża odległość od powierzchni czegoś do dna, od brzegu, początku do końca czegoś; też: miejsce znacznie oddalone od brzegu, początku czegoś

10.Perspektywa - przedstawienie trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie, tak aby patrząc na rysunek miał wrażenie głębi oraz metoda odwzorowania figury geometrycznej na płaszczyźnie za pomocą prostych rzutujących o wspólnym wierzchołku jako najprawdobniej rozległy widok.

11.Pisak - część pisząca przyrządów samopiszących (tutaj zdjęcia na załączniki) 

12.Odręczna - wykonany ręcznie lub napisany własnoręcznie (tutaj zdjęcia)


Pytanie: Jaki narzędzi używa się tworzenia i projekt pisak, trójkąt, trapez, wielokąt, gwiazda, krzywa, poligon w kreatorze na programu WebWaveCMS ? Proszę odpisać i objaśnić odpowiedź!