0
Odrzucone

Filtracja obrazów w edycji zdjęć część II - rozmycie i odwzorowanie

Anonim 2 lat temu w Kreator Ostatnio zmodyfikowane przez WebWave 1 rok temu 1

Objaśnię wspierać odpowiedź na tematu Filtracje obrazów,że:

- Rozmycie Gaussa - jest to powszechnie używana funkcja oprogramowania graficznego, wykorzystywana przeważnie w celu zmniejszenia szumów i zakłóceń w obrazie lub w celu zamazania detali. Wygładzanie gaussowskie jest również stosowane jako etap wstępnego przetwarzania obrazów w wizji komputerowej.

- Rozmycie kafelkowe - narzędzie używane do szybkiego wygładzania krawędzi kafli w obrazach użytych jako "tła kafelkowe" - kafel ułożony jeden przy drugim. Rozmywa ostre brzegi i krawędzie kafelków. Ten rodzaj rozmycia dość podobnie działa jak rozmycie Gaussa, jednakże nie działa na obszarach zaznaczonych a jedynie na całej warstwie.

- Rozmycie "w ruchu" - ... (np. filtry takie jak głębia obrazu i rozmycie w ruchu)

- Odwzorowanie - odtworzyć według wzoru, a odwzorowanie kartograficzne wyróżnione ze względu na charakter zniekształceń. W odwzorowaniu tym nie jest zachowana zarówno wierność kątów jak i powierzchni. Im większe zniekształcenia kątów, tym mniejsze zniekształcenia powierzchni, i odwrotnie.

- Kafelki - płytka ceramiczna używana do wykładania ścian i podłóg,a płytka ceramiczna używana do wykładania ścian pieców

- Deformowanie - zmiana kształtu czegoś, niepożądana lub celowo zastosowana w dziele sztuki

- Iluzja - zniekształcone widzenie lub błędna interpretacja czegoś pod wpływem silnych emocji

- Mapowanie wypukłości - technika teksturowania, która symuluje niewielkie wypukłości powierzchni, bez ingerencji w geometrię obiektu trójwymiarowego. stosowane głównie w metodzie śledzenia promieni. Współczesne karty graficzne realizują mapowanie wypukłości w sposób sprzętowy. uproszczona technika mapowania wypukłości, jej cechą charakterystyczną jest względnie małe obciążenie procesora i możliwość generowania efektu w czasie rzeczywistym nawet na słabszych komputerach.

- Erozja - proces niszczenia skorupy ziemskiej wskutek działania np. deszczu, wiatru

- Rozciągaj - powiększyć coś przez ciągnięcie, naciąganie, położyć kogoś lub samego siebie na całą długość

Rodzaje odwzorowanie: Papierowe kawałki, małe kafelki, Iluzja, Deformowanie, Mapowanie wypukłości. 


Ty zastanawiasz się nowy dodatkowo filtracja obrazów w kreatorze WebWaveCMS to czy się zgadzasz OK??

Odrzucone

Nie rozumiem o co chodzi.