+3

Wyróżnianie aktywności podstron niższego poziomu na pasku MENU głównego

Jacek Pływaczewski 3 miesięcy temu w Kreator zaktualizowano 3 miesięcy temu 1

Możliwa jest sygnalizacja wizualna aktywności przycisku MENU głównego wyłącznie dla podstrony pierwszego poziomu. Otwarcie podstrony niższego poziomu przyciskiem z rozwiniętego menu w żaden sposób nie jest sygnalizowane na głównym pasku MENU. Wprawdzie da się ustawić sygnalizację wizualną aktywności na przycisku menu rozwiniętego, ale nie wpływa to w żaden sposób na widok MENU głównego.

Może warto taka funkcjonalność dodać?