0
Odrzucone

Wykres danych w kreatorze WebWavecms

Anonim 2 lat temu w Kreator Ostatnio zmodyfikowane przez WebWave 1 rok temu 1

Wykres jest to graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.

Rodzaje wykresów:

- kołowy

- słupkowy

- punktowy

- liniowy

- kolumnowy

- pudełkowy

Wykres kołowy jest to wykres kołowy podzielony na wycinki, obrazujące proporcje. Na diagramie kołowym długość łuku każdego wycinka (a także kąt środkowy na którym się opiera i pole powierzchni jaki wyznacza), jest proporcjonalna do ilości jaką przedstawia. Wszystkie wycinki diagramu zawsze tworzą pełne koło.

Wykres pudełkowy jest to forma graficznej prezentacji rozkładu cechy statystycznej, spotykana często w pakietach komputerowych wspomagających proces analizy i interpretacji danych statystycznych. Pozwala ująć na jednym rysunku wiadomości dotyczące położenia, rozproszenia i kształtu rozkładu empirycznego badanej cechy. Nad osią umieszczony jest prostokąt (pudełko), którego lewy bok jest wyznaczony przez pierwszy kwartyl, zaś prawy bok przez trzeci kwartyl. Szerokość pudełka odpowiada wartości rozstępu ćwiartkowego. Wewnątrz prostokąta znajduje się pionowa linia, określająca wartość mediany.

Tutaj rysunek na pliki znajduje się:

,dlatego wykres pudełkowy można przedstawić także w wersji pionowej.

Warto lepiej zrób wykres kołowy i słupkowy w kreatorze WebWavecms do paneli

Pozdrawiam serdecznie Daniel

Odrzucone

Niestety, ale nie rozumiem o co chodzi.