+15

zgoda na przetwarzanie danych osobowych > formularz kontaktowy, wejście na stronę internetową

biuro 10 miesięcy temu w Kreator zaktualizowano 2 miesięcy temu 1

W dostępnych rozwiązaniach formularza kontaktowego jest opcja z wpisaniem e-maila i treści. Jednak w przypadku kreowania swojej strony internetowej przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą lub firmę o innej formie prawnej Rozporządzenie UE wprowadzony został obowiązek pozyskiwania potwierdzenia/zgody osób fizycznych na przetwarzanie ich danych osobowych ze wskazaniem konkretnych czynności i procesów, w których te dane będą przetwarzane, także w przypadku osób trzecich (w przypadku stron internetowych będą to np dostawcy serwerów). 

Już wejście na stronę internetową stanowi formę przetwarzania danych osobowych, dlatego proponuję wprowadzenie funkcjonalności, która wprowadzi pokazywanie się informacji o przetwarzaniu danych osobowych przy pierwszym wejściu na stronę internetową oraz niezależnie od tego

proponuję wprowadzenie wzoru formularza kontaktowego z opcją zaznaczenia pola przez osobę wysyłającą wiadomość, które to działanie będzie uwarunkowaniem wysłania tej wiadomości. Propozycja wprowadzenia tej funkcjonalności niezależnie od zgody na przetwarzanie danych przy wejściu na stronę internetową wynika z jednoznacznego wymogu pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych co do czynności, w których będą przetwarzane. 

Do podawania takich informacji firmy są zobowiązane niezależnie od faktu, że brak zgody uniemożliwia wykonanie zlecenia klienta.

Ludzie!! Jak może nie byc tak banalnej fukcji!! Robie teraz klientowi stronkę i nie dowierzam ze muszę stracić tak duzo czasu tylko dlatego, że nie mogę dodać pola do zaznaczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Muszę wrzucić do formularza takie długi tekst

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez .......... w celu realizacji powyższego zgłoszenia Administratorem Twoich danych osobowych jest ............ Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych."

I nie mam takiej możliwości, masakra. Nie dowierzam.