+52
Planowane

Przyciski następny / poprzedni artykuł

Barti 2 lat temu w Kreator zaktualizowano 2 lat temu 4 2 powielone

Brakuje funkcji dodawania przycisków sterujących do kolejnych wpisów na blogu, na końcu artykułu.

Duplikaty 2

Planowane
To bardzo dobry pomysł. Zbieramy głosy!
Planowane

To bardzo dobry pomysł. Głosujmy!